Лекционни курсове

December 27th 2007

1986 - сега - Правна информатика. Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Вж. и тук.

1999 - сега - Информационно право. Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Вж. и тук

2004 - 2006 - Информационно право. Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply